Tajuk Pilihan


Molekul Tunggal: ‘Wira belakang tabir’

Molekul Tunggal: ‘Wira belakang tabir’

Tuesday, 11/11/2014

Kongsi Artikel ini :

Pada masa dan zaman kini, dunia penyelidikan kita telah berubah secara progresif daripada satu kepentingan kepada yang lain. Idea-idea baru seringkali menerjah fikiran para penyelidik dalam usaha untuk menjadikan dunia semakin baik. Menerusi kajian yang meluas dan berterusan dalam bidang fundamental , tumpuan khusus telah ditumpukan kepada sintesis bahan aktif molekul tunggal untuk digunakan dalam kepelbagaian aplikasi bahan termaju. Molekul-molekul tunggal secara meluasnya telah dianggap sebagai unit binaan yang berpotensi untuk generasi baru peranti elektronik. Cetusan pertama mengenai kajian pengangkutan elektron melalui molekul tunggal berkembang dengan pesat dalam bidang molekul elektronik sejak pertama kali diperkenalkan oleh Aviram dan Ratner pada tahun 1974. Sejak dari itu, bidang molekul elektronik menampilkan molekul tunggal sebagai bahan aktif telah menarik minat secara signifikan sejak beberapa dekad yang lalu dalam lonjakan luar biasa tanpa batasan. Konsep membina alat elektronik berasaskan komponen molekul menawarkan secara prinsipnya, kemungkinan yang tiada had untuk pembangunan teknologi kerana kepelbagaian fungsi elektronik antara komponen molekul yang boleh disesuaikan dengan reka bentuk kimia dan sintesis. Penyediaan bagi molekul tunggal yang khusus terutamanya yang menampilkan sejumlah ciri-ciri elektronik dalam molekul tersebut dengan kehadiran molekul-molekul terkonjugat yang terdiri daripada ikatan karbon-karbon tunggal atau berganda (tiga) secara bergilir-gilir yang mana mempunyai keupayaan untuk mengalirkan elektron melalui system asasnya yang unik. Kegunaan molekul tunggal untuk resolusi muktamad dan alternatif dalam menyelesaikan pelbagai isu manusia adalah topik penting untuk dibincangkan.

 

Malah, untuk beberapa tahun yang lalu, dalam kumpulan penyelidikan kami, kami telah membuktikan bahawa molekul tunggal, menampilkan terbitan tiourea terkonjugat secara individunya boleh bertindak dengan cemerlang dalam aplikasi elektronik molekul iaitu sebagai wayar molekul seperti diod pemancar cahaya organik (OLED), fotovoltaik sel solar, molekul pengesan gas, dan molekul pengesan logam untuk mengesan logam toksik terpilih dalam persekitaran akueus.

 

Dewasa ini, disebabkan oleh kebimbangan yang utama dalam menyelamatkan dunia daripada pemanasan global, pelbagai usaha telah dilakukan untuk mencari cara yang lebih baik untuk menyelamatkan dunia. Sumber cahaya terutamanya memberi tumpuan kepada pembangunan penjimatan tenaga dan alat-alat pencahayaan mesra alam. Selain itu, idea bagi menyediakan penggunaan kuasa yang rendah, kos pengeluaran yang rendah dengan prestasi molekul organik yang bertambah baik telah ditekankan dalam kajian ini. Kajian ini dijalankan untuk menyediakan reka bentuk dan menguji molekul tunggal terbitan naftoil-tiourea sebagai lapisan pemancaran berpotensi dalam OLED. Pengenalan terbitan tiourea sebagai lapisan tunggal OLED telah berjaya disintesis dan dicirikan menggunakan teknik-teknik spektroskopi dan analisis. Dengan tidak dijangka, calon sistem molekul tunggal ini menunjukkan keputusan yang baik untuk digunakan dalam aplikasi OLED. Selain itu, sumber-sumber tenaga utama seperti bahan api fosil telah merosot dan berkurangan kerana penggunaan yang melampau dan memberi kesan yang jelas ke atas kualiti udara, penglihatan manusia dan masalah alam sekitar iaitu pemanasan global dan perubahan cuaca, sebagai contoh. Fakta yang membimbangkan ini telah menarik ahli-ahli sains untuk mengambil bahagian dalam penyelidikan dan pembangunan penghasilan tenaga alternatif. Justeru itu, pencarian sumber tenaga bersih dan boleh diperbaharui telah menjadi salah satu cabaran terbesar dalam kalangan masyarakat disebabkan oleh permintaan yang semakin meningkat ke atas bekalan tenaga. Secara keseluruhannya, sumber tenaga alternatif yang paling berpotensi adalah tenaga solar yang diketahui sebagai bersih, berkos rendah, paling banyak dan selamat. Hakikatnya, pemilihan bahan-bahan untuk diaplikasikan sebagai sel solar adalah penting, oleh itu, fokus perlulah pada reka bentuk dan penentuan ciri-ciri sel solar tersebut. Berkenaan dengan perkara di atas, penyelidikan kami, melibatkan penerokaan dan kajian sistem model terbaharu yang terdiri daripada molekul terkonjugat berasaskan tiourea dengan klorofil sebagai fokus utama dalam pembangunan sel solar organik. Penemuan menunjukkan bahawa, sistem molekul tunggal yang menampilkan alkoksi tiourea  dicampurkan dengan klorofil dan bahan pewarna asli yang lain telah menunjukkan prestasi yang amat baik untuk bertindak sebagai bahan aktif dalam sel solar organik.  Tidak diragui lagi, sistem jenis ini, memberikan konduktiviti yang sesuai dalam pelbagai keamatan cahaya dan dengan tidak dijangka, sistem ini juga berfungsi dengan baik di dalam keadaan gelap tidak seperti sistem sel solar konvensional yang ada di pasaran sekarang.

 

Disamping itu, Malaysia sangat dikagumi sebagai salah satu negara yang mempunyai bandar-bandar yang kurang pencemaran alam sekitar di Asia. Matlamat mencapai status negara perindustrian menjelang tahun 2020 dan secara berperingkat telah mengalihkan strategi pembangunan daripada pengeluaran bahan-bahan mentah kepada industri pembuatan iaitu industri berasaskan sumber dan industri bukan berasaskan sumber dan telah mula meningkatkan kos daripada segi pencemaran industri dan degradasi persekitaran bandar. Pembangunan pesat ini bagaimanapun, memberi kesan yang menjejaskan alam sekitar, disebabkan oleh peningkatan dalam kuantiti dan kepelbagaian gas-gas toksik dan berbahaya yang dihasilkan oleh pelbagai industri yang boleh membahayakan kesihatan kita dan ekosistem semula jadi yang membawa kepada penambahan kesan rumah hijau. Pengesanan gas-gas toksik dan mudah terbakar oleh pengesan kimia yang mudah dan kos efektif telah mendapat perhatian khusus yang luar biasa sejak kebelakangan ini dan banyak usaha yang dilakukan dalam bidang ini, dan berminat untuk mensintesis bahan pengesan terbaharu dengan prestasi yang dipertingkatkan. Dalam kepentingan terhadap isu-isu alam sekitar, terdapat minat yang sangat tinggi dalam membangunkan pengesan untuk mengesan gas yang menampilkan molekul tunggal substrat organik yang jauh lebih hijau yang sensitif terhadap tindak balas serta boleh di guna semula terhadap kehadiran pencemaran. Pengesan gas yang praktikal ini, boleh beroperasi dengan ukuran spektroskopi langsung terhadap perubahan dalam sifat-sifat optik yang disebabkan oleh pendedahan gas terhadap bahan. Dalam kajian ini, kami menampilkan molekul tunggal organik terbaharu yang memperkenalkan sistem asetilida-tiourea yang terdiri daripada ciri-ciri π-terkonjugat yang dipercayai dapat menghasilkan interaksi sesuai dengan analit gas toksik terpilih dengan keputusan yang terbaik.

 

Selain daripada pencemaran udara, pencemaran air oleh logam dalam persekitaran akuatik telah menarik kesedaran global akibat kesan terhadap keracunan alam sekitar dalam bilangan yang banyak dan konsisten. Kuantiti bahan kimia yang banyak dan berbahaya terutamanya logam berat telah dilepaskan ke dalam pelbagai sumber air di seluruh dunia disebabkan oleh pertumbuhan global yang pesat oleh penduduk dan aktiviti domestik secara menyeluruh, serta pembangunan pengeluaran perindustrian dan pertanian. Tidak dinafikan, logam pencemar dianggap sebagai pencemar berbahaya kerana ketoksidannya walaupun pada kepekatan yang rendah. Di samping itu, ia juga menunjukkan kelarutan yang baik dalam air yang menjadikan ia sukar dikesan. Jumlah logam berat yang berlebihan akan menghasilkan pelbagai kesan toksikologi dan bahaya kepada organisma hidup yang paling utama termasuk manusia. Secara umumnya, pengesanan logam dalam sampel air kebanyakannya bergantung kepada penggunaan peralatan mahal yang agak rumit dan memakan masa. Di antara beberapa alternatif, sensor kimia telah muncul sebagai pilihan terbaik kerana pendekatan yang cepat dan mudah terhadap pengesanan. Matlamat utama kajian berterusan kami adalah untuk mensintesis dan mencirikan ejen pengkelat daripada terbitan piridil-tiourea yang seterusnya, dan ditukarkan menjadi filem nipis yang bertindak sebagai sensor molekul terhadap ion logam terpilih. Oleh kerana kehadiran tingkah laku terkonjugat elektronik molekul disintesis, atom penderma berganda (S, O dan N) untuk kompleksasi dan kemudahan sintesis, moieti tiourea dipilih sebagai bahan untuk pembangunan sensor kimia yang berpotensi. Dalam usaha untuk meningkatkan sistem elektron berkonjugat sistem ini, beberapa kumpulan penderma elektron telah dipilih yang akan menjana aliran elektronik terkonjugat yang lebih baik dan sesuai dalam rangka kerja molekul tiourea.

 

 

Kesimpulannya, hasil penyelidikan daripada kumpulan kami telah membuktikan bahawa molekul tunggal yang menampilkan moieti tiourea terkonjugat berasaskan individu boleh bertindak dengan tidak disangka dalam pelbagai aplikasi molekul elektronik kerana ciri-cirinya yang unik. Kajian awal menunjukkan bahawa sistem molekul unik ini mempunyai potensi yang besar dan secara individu boleh bertindak dengan baik dan di luar jangkaan tinggi untuk molekul tunggal. Hasil kajian ini, boleh bertindak sebagai kajian asas untuk pembangunan selanjutnya dalam sistem molekul tunggal khusus dalam aplikasi bahan termaju bagi kepentingan molekul elektronik.

 

[Oleh: Prof. Madya Dr. Wan Mohd Khairul Wan Mohamed Zain, Rafizah Rahamatullah, Adibah Izzati Daud, Siti Maryam Jasman, Mohd Faizzudin Abu Hasan]

Molekul Tunggal: ‘Wira belakang tabir’Pada masa dan zaman kini, dunia penyelidikan kita telah berubah secara progresif daripada satu kepentingan kepada yang lain. Idea-idea baru seringkali menerjah fikiran para penyelidik dalam usaha untuk menjadikan dunia semakin baik. Menerusi kajian yang meluas dan berterusan dalam bidang fundamental , tumpuan khusus telah ditumpukan kepada sintesis bahan aktif molekul tunggal untuk digunakan dalam kepelbagaian aplikasi bahan termaju. Molekul-molekul tunggal secara meluasnya telah dianggap sebagai unit binaan yang berpotensi untuk generasi baru peranti elektronik. Cetusan pertama mengenai kajian pengangkutan elektron melalui molekul tunggal berkembang dengan pesat dalam bidang molekul elektronik sejak pertama kali diperkenalkan oleh Aviram dan Ratner pada tahun 1974. Sejak dari itu, bidang molekul elektronik menampilkan molekul tunggal sebagai bahan aktif telah menarik minat secara signifikan sejak beberapa dekad yang lalu dalam lonjakan luar biasa tanpa batasan. Konsep membina alat elektronik berasaskan komponen molekul menawarkan secara prinsipnya, kemungkinan yang tiada had untuk pembangunan teknologi kerana kepelbagaian fungsi elektronik antara komponen molekul yang boleh disesuaikan dengan reka bentuk kimia dan sintesis. Penyediaan bagi molekul tunggal yang khusus terutamanya yang menampilkan sejumlah ciri-ciri elektronik dalam molekul tersebut dengan kehadiran molekul-molekul terkonjugat yang terdiri daripada ikatan karbon-karbon tunggal atau berganda (tiga) secara bergilir-gilir yang mana mempunyai keupayaan untuk mengalirkan elektron melalui system asasnya yang unik. Kegunaan molekul tunggal untuk resolusi muktamad dan alternatif dalam menyelesaikan pelbagai isu manusia adalah topik penting untuk dibincangkan.

 

Malah, untuk beberapa tahun yang lalu, dalam kumpulan penyelidikan kami, kami telah membuktikan bahawa molekul tunggal, menampilkan terbitan tiourea terkonjugat secara individunya boleh bertindak dengan cemerlang dalam aplikasi elektronik molekul iaitu sebagai wayar molekul seperti diod pemancar cahaya organik (OLED), fotovoltaik sel solar, molekul pengesan gas, dan molekul pengesan logam untuk mengesan logam toksik terpilih dalam persekitaran akueus.

 

Dewasa ini, disebabkan oleh kebimbangan yang utama dalam menyelamatkan dunia daripada pemanasan global, pelbagai usaha telah dilakukan untuk mencari cara yang lebih baik untuk menyelamatkan dunia. Sumber cahaya terutamanya memberi tumpuan kepada pembangunan penjimatan tenaga dan alat-alat pencahayaan mesra alam. Selain itu, idea bagi menyediakan penggunaan kuasa yang rendah, kos pengeluaran yang rendah dengan prestasi molekul organik yang bertambah baik telah ditekankan dalam kajian ini. Kajian ini dijalankan untuk menyediakan reka bentuk dan menguji molekul tunggal terbitan naftoil-tiourea sebagai lapisan pemancaran berpotensi dalam OLED. Pengenalan terbitan tiourea sebagai lapisan tunggal OLED telah berjaya disintesis dan dicirikan menggunakan teknik-teknik spektroskopi dan analisis. Dengan tidak dijangka, calon sistem molekul tunggal ini menunjukkan keputusan yang baik untuk digunakan dalam aplikasi OLED. Selain itu, sumber-sumber tenaga utama seperti bahan api fosil telah merosot dan berkurangan kerana penggunaan yang melampau dan memberi kesan yang jelas ke atas kualiti udara, penglihatan manusia dan masalah alam sekitar iaitu pemanasan global dan perubahan cuaca, sebagai contoh. Fakta yang membimbangkan ini telah menarik ahli-ahli sains untuk mengambil bahagian dalam penyelidikan dan pembangunan penghasilan tenaga alternatif. Justeru itu, pencarian sumber tenaga bersih dan boleh diperbaharui telah menjadi salah satu cabaran terbesar dalam kalangan masyarakat disebabkan oleh permintaan yang semakin meningkat ke atas bekalan tenaga. Secara keseluruhannya, sumber tenaga alternatif yang paling berpotensi adalah tenaga solar yang diketahui sebagai bersih, berkos rendah, paling banyak dan selamat. Hakikatnya, pemilihan bahan-bahan untuk diaplikasikan sebagai sel solar adalah penting, oleh itu, fokus perlulah pada reka bentuk dan penentuan ciri-ciri sel solar tersebut. Berkenaan dengan perkara di atas, penyelidikan kami, melibatkan penerokaan dan kajian sistem model terbaharu yang terdiri daripada molekul terkonjugat berasaskan tiourea dengan klorofil sebagai fokus utama dalam pembangunan sel solar organik. Penemuan menunjukkan bahawa, sistem molekul tunggal yang menampilkan alkoksi tiourea  dicampurkan dengan klorofil dan bahan pewarna asli yang lain telah menunjukkan prestasi yang amat baik untuk bertindak sebagai bahan aktif dalam sel solar organik.  Tidak diragui lagi, sistem jenis ini, memberikan konduktiviti yang sesuai dalam pelbagai keamatan cahaya dan dengan tidak dijangka, sistem ini juga berfungsi dengan baik di dalam keadaan gelap tidak seperti sistem sel solar konvensional yang ada di pasaran sekarang.

 

Disamping itu, Malaysia sangat dikagumi sebagai salah satu negara yang mempunyai bandar-bandar yang kurang pencemaran alam sekitar di Asia. Matlamat mencapai status negara perindustrian menjelang tahun 2020 dan secara berperingkat telah mengalihkan strategi pembangunan daripada pengeluaran bahan-bahan mentah kepada industri pembuatan iaitu industri berasaskan sumber dan industri bukan berasaskan sumber dan telah mula meningkatkan kos daripada segi pencemaran industri dan degradasi persekitaran bandar. Pembangunan pesat ini bagaimanapun, memberi kesan yang menjejaskan alam sekitar, disebabkan oleh peningkatan dalam kuantiti dan kepelbagaian gas-gas toksik dan berbahaya yang dihasilkan oleh pelbagai industri yang boleh membahayakan kesihatan kita dan ekosistem semula jadi yang membawa kepada penambahan kesan rumah hijau. Pengesanan gas-gas toksik dan mudah terbakar oleh pengesan kimia yang mudah dan kos efektif telah mendapat perhatian khusus yang luar biasa sejak kebelakangan ini dan banyak usaha yang dilakukan dalam bidang ini, dan berminat untuk mensintesis bahan pengesan terbaharu dengan prestasi yang dipertingkatkan. Dalam kepentingan terhadap isu-isu alam sekitar, terdapat minat yang sangat tinggi dalam membangunkan pengesan untuk mengesan gas yang menampilkan molekul tunggal substrat organik yang jauh lebih hijau yang sensitif terhadap tindak balas serta boleh di guna semula terhadap kehadiran pencemaran. Pengesan gas yang praktikal ini, boleh beroperasi dengan ukuran spektroskopi langsung terhadap perubahan dalam sifat-sifat optik yang disebabkan oleh pendedahan gas terhadap bahan. Dalam kajian ini, kami menampilkan molekul tunggal organik terbaharu yang memperkenalkan sistem asetilida-tiourea yang terdiri daripada ciri-ciri π-terkonjugat yang dipercayai dapat menghasilkan interaksi sesuai dengan analit gas toksik terpilih dengan keputusan yang terbaik.

 

Selain daripada pencemaran udara, pencemaran air oleh logam dalam persekitaran akuatik telah menarik kesedaran global akibat kesan terhadap keracunan alam sekitar dalam bilangan yang banyak dan konsisten. Kuantiti bahan kimia yang banyak dan berbahaya terutamanya logam berat telah dilepaskan ke dalam pelbagai sumber air di seluruh dunia disebabkan oleh pertumbuhan global yang pesat oleh penduduk dan aktiviti domestik secara menyeluruh, serta pembangunan pengeluaran perindustrian dan pertanian. Tidak dinafikan, logam pencemar dianggap sebagai pencemar berbahaya kerana ketoksidannya walaupun pada kepekatan yang rendah. Di samping itu, ia juga menunjukkan kelarutan yang baik dalam air yang menjadikan ia sukar dikesan. Jumlah logam berat yang berlebihan akan menghasilkan pelbagai kesan toksikologi dan bahaya kepada organisma hidup yang paling utama termasuk manusia. Secara umumnya, pengesanan logam dalam sampel air kebanyakannya bergantung kepada penggunaan peralatan mahal yang agak rumit dan memakan masa. Di antara beberapa alternatif, sensor kimia telah muncul sebagai pilihan terbaik kerana pendekatan yang cepat dan mudah terhadap pengesanan. Matlamat utama kajian berterusan kami adalah untuk mensintesis dan mencirikan ejen pengkelat daripada terbitan piridil-tiourea yang seterusnya, dan ditukarkan menjadi filem nipis yang bertindak sebagai sensor molekul terhadap ion logam terpilih. Oleh kerana kehadiran tingkah laku terkonjugat elektronik molekul disintesis, atom penderma berganda (S, O dan N) untuk kompleksasi dan kemudahan sintesis, moieti tiourea dipilih sebagai bahan untuk pembangunan sensor kimia yang berpotensi. Dalam usaha untuk meningkatkan sistem elektron berkonjugat sistem ini, beberapa kumpulan penderma elektron telah dipilih yang akan menjana aliran elektronik terkonjugat yang lebih baik dan sesuai dalam rangka kerja molekul tiourea.

 

 

Kesimpulannya, hasil penyelidikan daripada kumpulan kami telah membuktikan bahawa molekul tunggal yang menampilkan moieti tiourea terkonjugat berasaskan individu boleh bertindak dengan tidak disangka dalam pelbagai aplikasi molekul elektronik kerana ciri-cirinya yang unik. Kajian awal menunjukkan bahawa sistem molekul unik ini mempunyai potensi yang besar dan secara individu boleh bertindak dengan baik dan di luar jangkaan tinggi untuk molekul tunggal. Hasil kajian ini, boleh bertindak sebagai kajian asas untuk pembangunan selanjutnya dalam sistem molekul tunggal khusus dalam aplikasi bahan termaju bagi kepentingan molekul elektronik.

 

[Oleh: Prof. Madya Dr. Wan Mohd Khairul Wan Mohamed Zain, Rafizah Rahamatullah, Adibah Izzati Daud, Siti Maryam Jasman, Mohd Faizzudin Abu Hasan]

ARKIB 2019

PENGANJURAN SUKAN ANTARA ASASI LAHIR GRADUAN SEIMBANG
UMT TERIMA KUNJUNGAN MENTERI PENDIDIKAN MALAYSIA
UMT SAILING TEAM UNGGULI TEMPAT KEEMPAT KEJOHANAN KAPAL LAYAR LANGKAWI
HAPPY BOX BENDAHARI UMT CERIAKAN GOLONGAN MEMERLUKAN
BERAKHIRNYA 2018, BERMULANYA 2019

ARKIB 2018

UMT LONJAK 61 TANGGA DALAM UI GREENMETRIC 2018
65 PEMBENTANGAN INOVASI DIPERTANDINGKAN SEMPENA PAIPP 2018
ALUMNI UMT RAI JUBLI PERAK, DISKAUN 30 PERATUS PENGGUNAAN FASILITI
PENSYARAH UMT DINOBAT JOHAN AKRI , BAWA PULANG RM10,000
UMT TANDATANGANI MOU DENGAN DUA INSTITUSI KERAJAAN ACEH
UMT TERIMA PENSIJILAN MS ISO 27001:2013 ISMS OLEH SIRIM QAS INTERNATIONAL
PENYELIDIK UMT DIIKTIRAF SIIF’18, KOREA
UMT MONSOON BEACH CHALLENGE 2018 ERATKAN SEMANGAT PERPADUAN DAN KESUKANAN
24 PELAJAR DILANTIK BARISAN MPP UMT SESI 2018/2019
TAF BUKA PENGALAMAN KERJA PERAKAUNAN SEBENAR DI UMT
UMT TINGKAT PENDAPATAN USAHAWANTANI MELALUI PROGRAM PEMINDAHAN ILMU
KHIDMAT AHLI AKADEMI PILIHANRAYA (APR), SURUHANJAYA PILIHANRAYA UNTUK PRK UMT SESI 2018/2019
UMT RAIKAN MAJLIS KONVOKESYEN KALI KE-16 TAHUN 2018
ISTANA TERENGGANU BERKENAN LANCAR BUKU BEAUTIFUL TERENGGANU DAN PAMERAN MANUSKRIP AL-QURAN EMAS
DELIGASI MISI KEMANUSIAAN UMT RAWAT TRAUMA PENDUDUK PALU
PENGANJURAN TOMSY2018 RUNGKAI ISU PERUBAHAN IKLIM DAN KELAUTAN
POD 2018 BUKA RUANG DEKATI KOMUNITI, KEMPEN BUDAYA MEMBACA
UMT TINGKAT KEYAKINAN DIRI BELIA OKU MELALUI SELAM SKUBA
UMT DEKATI MASYARAKAT MELALUI KLK
PELANTIKAN YBHG. TAN SRI DATO’ SERI (DR.) HALIM BIN MOHAMMAD SEBAGAI PENGERUSI LEMBAGA PENGARAH UNIVERSITI (LPU) UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT) YANG BAHARU
UMT ZAHIRKAN SOKONGAN KEPADA PENGHIDAP KANSER PAYUDARA MELALUI WALKATHON
UMT DAN UiTM ERAT KERJASAMA STRATEGIK MELALUI ezSNAP
UMT PERKASA BIDANG PENYELIDIKAN BERSAMA UEA
COLOUR RUN UMT ERAT SEMANGAT PERPADUAN DAN PROMOSI GAYA HIDUP SIHAT
UMT ANJUR PERSIDANGAN KAJI KAEDAH TANGANI KEPUPUSAN SPESIS TERANCAM
PENINGKATAN 3.8% PERMOHONAN KE UMT MEMPERLIHAT KEUNGGULAN KUALITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
UMT LANCAR CAKNA KESIHATAN SOSIAL DAN KLINIK KEKAL SIHAT
UMT Lancar Kempen Kibar Jalur Gemilang
Hari Raya Korban?
UMT SEBAR KEPENTINGAN FUNGSI KULAT
KONTINJEN UMT TEMPAT KETIGA SUKUM 2018
INOVASI UMT JADIKAN KELULUT EJEN PENDEBUNGAAN MELON MANIS TERENGGANU
UMT, UBH JALIN KERJASAMA SERANTAU BIDANG PERIKANAN DAN MARITIM
UMT Diiktiraf Pensijilan ISO 9001:2015
PROFESIONAL BIDANG SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN DAN AGROTEKNOLOGI BERGANDINGAN DALAM IFOSAC 2018
UMT TINGKATKAN HASIL TUAIAN USAHAWANTANI MELALUI PRODUK BAJA BIOWALIT
UMT BUKUKAN WARISAN TASIK KENYIR
KOLABORASI PELAYARAN SAINTIFIK UMT DAN STATE OCEANIC ADMINISTRATION, CHINA
UMT Tuan Rumah Karnival STEM 2018
Kuda Laut UMT Tambah Rezeki Komuniti Besut
UMT Wakili Malaysia ke California
Atlet Taekwondo UMT Raih Dua Gangsa Sempena MASUM
UMT, CME Bincang Jalin Kerjasama Fokus Pembangunan Sumber Manusia
UMT Semai Minat Sains Marin Kepada 138 Pelajar SBP
RHB Islamic Endowed Scholar In Finance di UMT
RAYA SAMA-SAMA, KONGSI JUADAH RAYA UMT
UMT Tandatangani MoU dengan MIMOS Sempena IFunS2018
MENJELANG SATU SYAWAL
Kunjungan Muhibah Erat Kerjasama UMT dan Media
Beramal Sambil Derma Darah
MPP, MUTIARA UMT Meriahkan Sambutan Raya Insan Tidak Bernasib Baik
UMT dan CCM Polymers Sdn Bhd Jalin Kolaborasi Penyelidikan Industri Yang Mapan
UMT dan BERKAT Raikan Iftar Bersama Pelajar
UMT Sedia Dua Bas Baharu Bagi Merancakkan Aktiviti Pelajar
Ramadan 1439H@UMT
UMT Rangkul Pingat Perak Sempena Belt and Road University General Education Forum, Innovation and Entrepreneurship Competition di Tongren University, China
UMT Pamer Lebih 2000 Hasil Penyelidikan, Lapan Terbaik
Piala Naib Canselor UMT milik Sekolah Sultan Alam Shah
UMT Terima Dana Penyelidikan Hampir RM 3.1 juta
Anugerah Buku Negara iktiraf 3 buku terbitan UMT
UMT terima Anugerah Makalah Jurnal (kategori Sains Teknologi dan Perubatan) sempena Majlis Anugerah MAPIM-KPT 2017
Anugerah Setia Bakti UMT hargai khidmat 151 warga UMT
UMT Perkasa Semangat Kesukarelawanan Pelajar Menerusi Platform KPT4U Besut
UMT Naib Johan MyAgrosis Cup Sempena CESF’2018
UMT Bolot 30 Pingat Emas sempena MPI 2018
KPTN 2018 UMT Meriah!
MAM2018 Rai Warga Media Seluruh Malaysia, Angkat Penulisan Terbaik
STEM PLUS UMT Diangkat Dalam Mentor Mentee Award Peringkat Kebangsaan
Aspirasi Membara Naib Canselor UMT Menempuh Cabaran 2018
Tanah Bencah Setiu, Khazanah Alam dan Budaya
Penyelidikan Translasional UMT, "Universiti Selidik, Rakyat Sejahtera"
"Floating Breakwater" bakal manfaat komuniti nelayan Mengabang Telipot
MoU UMT & WWF-Malaysia Tanda Pengukuhan Kerjasama Usaha Konservasi Biodiversiti & Pembangunan Mapan
2018; UMT terus Sohor!

ARKIB 2017

UMT Bolot Tiga Anugerah di SIIF 2017
Program “V-CARE, V-CONCERN FREE MARKET FOR NEEDY”
9 Sekawan Pegawai UMT Terima Ijazah Sarjana
Mahasiswa UMT Sumbang Bakti Bersama Komuniti Kg. Pantai Senok
MyREN-X Inisiatif Kerajaan Perkasa Pendidikan Masa Hadapan
PECIPTA 2017; Manifestasi Konsep Translasional
Majlis Anugerah Tahunan 2017 UMT Meriah!
STUDIO AL-QURAN ULUL ALBAB; PERTAMA DI BUMI ULUL ALBAB, BESUT
UMT & CTI-CFF Rungkai Potensi Terumbu Karang Buatan
Selamat Datang Pelajar Baharu UMT Sesi 2017/2018
“NEGARAKU SEHATI SEJIWA” Diterjemah Warga UMT Melalui Hari Keluarga Merdeka UMT
KONVENSYEN PEMIMPIN MAHASISWA KEBANGSAAN 2017 ‘MAHASISWA KE ARAH TN50 – MELAHIRKAN GENERASI WASATIYYAH’
Pameran Antarabangsa "Rahsia Ikan Lut sinar"
Komitmen UMT pada komuniti Setiu melalui Penyelidikan Translasional UMT
GLOBAL TOURISM CONFERENCE 2017 PEMANGKIN EKONOMI GLOBAL
SATREPS - COSMOS RESEARCH LABORATORY
Syawal 1438H dirai meriah
Ramadan Membawa Rahmat kepada Pelajar Baharu UMT
Ramadan Bulan Penuh Rahmat dan Keampunan
Karnival WOW 2017 UMT Meriah di Teluk Ketapang
Sambutan World Ocean Week 2017 Lebih Meriah
UMT menang besar dalam Anugerah Buku Negara 2017
UMT Giat Usaha Lindungi Hidupan Marin
UMT menang besar dalam Majlis Anugerah Tokoh Siswa 2016
‘Young Motivator Competition’ (U-Mac) bentuk keyakinan berkomunikasi pelajar UMT
Felicitaciones (Tahniah)!
Keunikan UMT Tarik Perhatian Pengunjung LIMA '17
EMAC UMT Anjur Balloon X Charity Run Kumpul Dana bagi Misi Kemanusiaan Kemboja-Vietnam (MISI K)
Majlis Apresiasi Media 2017 tanda penghargaan UMT kepada Pengamal Media Tempatan
UMT Fokus Penyelidikan Translational untuk Manfaat Komuniti, Negara dan Global
UMT Lancar Program 2u2i Sarjana Muda Perakaunan dan Tandatangan Perjanjian Bersama ACCA
ICTLHE 2017 temukan UMT dan UniSZA demi Kesepunyaan dan Keserakanaan
UMT Sailing Team sertai 15th Royal Langkawi International Regatta 2017
UMT & Celcom Axiata Berhad Bekerjasama Sampaikan Misi Bantuan Banjir
UMT Vice-Chancellor Received Honorary Awards from Swansea University
Prof Dr Nora aini Pendaftar UMT baharu