Tajuk Pilihan


Penyelidikan Translasional UMT, "Universiti Selidik, Rakyat Sejahtera"

Penyelidikan Translasional UMT, "Universiti Selidik, Rakyat Sejahtera"

Sunday, 04/02/2018

Kongsi Artikel ini :

Langkah Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) memperkenalkan Penyelidikan Translasional boleh disifatkan sebagai satu cabaran kepada para penyelidik di universiti tempatan. Ia merupakan suatu bentuk pengiktirafan terhadap hasil penyelidikan dan inovasi para penyelidik dan pada masa yang sama, memberikan peluang hasil tersebut dimanfaatkan terus kepada rakyat melalui pemberian geran penyelidikan Kementerian seperti Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS), Skim Geran Kajian Protaip (PRGS), Skim Geran Penyelidikan Transdisiplinari (TRGS) dan Skim Geran Penyelidikan Jangka Panjang (LRGS). Ini merupakan antara intipati utama oleh Menteri Pendidikan Tinggi, YB Dato’ Seri Idris Jusoh semasa mengumumkan pelaksanaan Penyelidikan Translasional awal tahun 2017 yang lalu agar penemuan-penemuan penting ini dapat meningkatkan taraf hidup, kualiti kesihatan serta kesejahteraan rakyat.


Sehingga kini, lebih daripada 20 hasil penyelidikan universiti tempatan telah dilancarkan melalui Penyelidikan Translasional merangkumi pelbagai aspek seperti perubatan, pertanian, perikanan, kit pengajaran, pelancongan, kejuruteraan dan penemuan baharu dalam pelbagai cabang ilmu. Setiap universiti yang terpilih diperuntukan sejumlah dana oleh KPT bagi memastikan kejayaan sesebuah projek berdasarkan bidang kepakaran kumpulan penyelidik di universiti tersebut. Dengan mandat yang diberikan oleh KPT ini, semua projek di bawah geran ini disusun sebagai sebuah program “Blockbuster” yang manfaat akhirnya dinikmati oleh kumpulan sasar iaitu masyarakat umum.

Kepakaran UMT Diiktiraf

UMT telah diberikan amanah dalam membangunkan dan melestarikan 3 projek yang bernaung dibawah geran Penyelidikan Tranlasional. 2017 telah menyaksikan pelancaran dua projek iaitu Projek Translasional Kuda Laut & Belangkas yang menyaksikan sinergi kerjasama antara penyelidik dan warga UMT bersama komuniti sekitar Besut dan Setiu. Projek jangkamasa panjang ini dilihat mampu meremajakan semula Setiu dan Besut sebagai lokasi industri pelancongan berkonsepkan Marine-Edutourism dengan mempunyai kekuatan produk Marin utamanya iaitu Kuda Laut dan Belangkas yang terbukti mempunyai banyak sumbangan dan khasiat dari segi biodiversiti kawasan, kesihatan, pendidikan dan lain-lain lagi.

Tahun 2018, UMT sekali lagi menyahut cabaran KPT dan lebih mengujakan, projek ini merupakan kolaborasi ulung dalam mana2 penyelidikan translasional.  Dengan mendokong prinsip “Kebersamaan dan Keserakanan”, melalui geran Penyelidikan Translasional, Universiti Malaysia Terengganu (UMT) bersama – sama Universiti Teknologi Malaysia (UTM) dan Universiti Malaysia Kelantan (UMK) telah bergerak membentuk satu pasukan khas dalam merangka dan menjayakan projek menyediakan air bersih kepada penduduk kawasan Kampung Pantai Senok, di Jajahan Bachok Kelantan. Ia merupakan langkah terkehadapan dalam menyokong KPT di bawah dasar Jaminan Air Kebangsaan yang mencari jalan alternatif atau penyelesaian masalah bekalan air untuk jangka masa panjang.

 

Hasil dapatan kajian yang dilakukan oleh kumpulan penyelidik UMT sebelum pembinaan loji ini mendapati, masalah bekalan air yang melanda kawasan terbabit menjadi pilihan utama dalam menentukan lokasi pembinaan loji. Kesukaran mendapatkan bekalan air bersih yang dialami oleh penduduk bakal diatasi dengan siapnya projek ini kelak. Daripada kajian tersebut juga merumuskan bahawa kesesuaian kandungan sumber air laut di kawasan ini untuk diproses, telah menepati keperluan sistem teknologi membran.

Projek ini merangkumi pembinaan sebuah loji dengan komponen sistem yang berasaskan teknologi membran untuk menapis air laut melalui proses penyahgaraman sehingga menghasilkan air tawar bersih untuk kegunaan harian penduduk. Loji tersebut merupakan yang pertama seumpamanya dibina di Malaysia berskala besar dan bakal menjadi tumpuan pelbagai pihak terhadap tahap keberkesanan dan impaknya kepada komuniti.  Ia dijangka mampu menyediakan sumber bekalan air bersih kepada lebih 3,300 penduduk sekitar kawasan tersebut.

Kesan jangka panjang kepada perubahan sosio ekonomi

Ketiga-tiga lokasi projek menyaksikan potensi tinggi bagi setiap lokasi untuk terus dibangunkan dan diremajakan kembali. Melihat kepada nilai tinggi ini, UMT akan terus menerus menjalankan kajian lanjut dan pemerhatian dari aspek perubahan sosio ekonomi, pembangunan kawasan dan analisa kitar hidup yang akan dipengaruhi kesan daripada adanya projek-projek translasional ini.  Projek-projek ini akan menjadi nukleus kepada pembangunan kawasan sekitar Jajahan Bachok, Setiu dan Besut yang kaya dengan pelbagai biodiversiti selain merupakan lokasi tarikan kerana kedudukannya yang unik di tepi laut dan muara sungai dengan pemandangan landskap tersusun, yang acap kali menjadi tumpuan pelancong tempatan mahupun luar negara.

Sokongan dan kerjasama pelbagai pihak

Faktor kejayaan Penyelidikan Translasional ini banyak dipengaruhi oleh sokongan dan kerjasama erat antara penyelidik dan komuniti yang terlibat. Sejak pelaksanaannya, pelbagai pihak termasuk agensi kerajaan, pihak berkuasa tempatan dan pemimpin setempat telah tampil memberikan sokongan jitu termasuk bantuan teknikal bagi memastikan ia berjalan lancar.  Penyelidikan Translasional bukan sahaja menjadi penyelesaian jangka pendek kepada komuniti, malah lebih daripada itu, ia menjadi pencetus kepada perubahan secara langsung sosio ekonomi penduduknya dan memastikan pemindahan ilmu atau teknologi yang dikuasai oleh penyelidik ulung di universiti awam dapat dilakukan melalui konsep inovasi sosial. Peranan yang dimainkan oleh para penyelidik yang terlibat wajar dihargai dan disokong dengan penuh tanggungjawab oleh masyarakat.

UMT menyambut baik hasrat KPT yang memperkenalkan Penyelidikan Translasional yang memberikan impak dan manfaat kepada kerajaan, akademia, industri dan komuniti dan kelak, akan membuka satu lagi lembaran baharu terhadap komitmen kerajaan dalam memastikan kesejahteraan rakyat terus diutamakan dengan mengambil manfaat daripada perkembangan teknologi dan kepakaran tempatan.

Penyelidikan Translasional UMT, "Universiti Selidik, Rakyat Sejahtera"Langkah Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) memperkenalkan Penyelidikan Translasional boleh disifatkan sebagai satu cabaran kepada para penyelidik di universiti tempatan. Ia merupakan suatu bentuk pengiktirafan terhadap hasil penyelidikan dan inovasi para penyelidik dan pada masa yang sama, memberikan peluang hasil tersebut dimanfaatkan terus kepada rakyat melalui pemberian geran penyelidikan Kementerian seperti Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS), Skim Geran Kajian Protaip (PRGS), Skim Geran Penyelidikan Transdisiplinari (TRGS) dan Skim Geran Penyelidikan Jangka Panjang (LRGS). Ini merupakan antara intipati utama oleh Menteri Pendidikan Tinggi, YB Dato’ Seri Idris Jusoh semasa mengumumkan pelaksanaan Penyelidikan Translasional awal tahun 2017 yang lalu agar penemuan-penemuan penting ini dapat meningkatkan taraf hidup, kualiti kesihatan serta kesejahteraan rakyat.


Sehingga kini, lebih daripada 20 hasil penyelidikan universiti tempatan telah dilancarkan melalui Penyelidikan Translasional merangkumi pelbagai aspek seperti perubatan, pertanian, perikanan, kit pengajaran, pelancongan, kejuruteraan dan penemuan baharu dalam pelbagai cabang ilmu. Setiap universiti yang terpilih diperuntukan sejumlah dana oleh KPT bagi memastikan kejayaan sesebuah projek berdasarkan bidang kepakaran kumpulan penyelidik di universiti tersebut. Dengan mandat yang diberikan oleh KPT ini, semua projek di bawah geran ini disusun sebagai sebuah program “Blockbuster” yang manfaat akhirnya dinikmati oleh kumpulan sasar iaitu masyarakat umum.

Kepakaran UMT Diiktiraf

UMT telah diberikan amanah dalam membangunkan dan melestarikan 3 projek yang bernaung dibawah geran Penyelidikan Tranlasional. 2017 telah menyaksikan pelancaran dua projek iaitu Projek Translasional Kuda Laut & Belangkas yang menyaksikan sinergi kerjasama antara penyelidik dan warga UMT bersama komuniti sekitar Besut dan Setiu. Projek jangkamasa panjang ini dilihat mampu meremajakan semula Setiu dan Besut sebagai lokasi industri pelancongan berkonsepkan Marine-Edutourism dengan mempunyai kekuatan produk Marin utamanya iaitu Kuda Laut dan Belangkas yang terbukti mempunyai banyak sumbangan dan khasiat dari segi biodiversiti kawasan, kesihatan, pendidikan dan lain-lain lagi.

Tahun 2018, UMT sekali lagi menyahut cabaran KPT dan lebih mengujakan, projek ini merupakan kolaborasi ulung dalam mana2 penyelidikan translasional.  Dengan mendokong prinsip “Kebersamaan dan Keserakanan”, melalui geran Penyelidikan Translasional, Universiti Malaysia Terengganu (UMT) bersama – sama Universiti Teknologi Malaysia (UTM) dan Universiti Malaysia Kelantan (UMK) telah bergerak membentuk satu pasukan khas dalam merangka dan menjayakan projek menyediakan air bersih kepada penduduk kawasan Kampung Pantai Senok, di Jajahan Bachok Kelantan. Ia merupakan langkah terkehadapan dalam menyokong KPT di bawah dasar Jaminan Air Kebangsaan yang mencari jalan alternatif atau penyelesaian masalah bekalan air untuk jangka masa panjang.

 

Hasil dapatan kajian yang dilakukan oleh kumpulan penyelidik UMT sebelum pembinaan loji ini mendapati, masalah bekalan air yang melanda kawasan terbabit menjadi pilihan utama dalam menentukan lokasi pembinaan loji. Kesukaran mendapatkan bekalan air bersih yang dialami oleh penduduk bakal diatasi dengan siapnya projek ini kelak. Daripada kajian tersebut juga merumuskan bahawa kesesuaian kandungan sumber air laut di kawasan ini untuk diproses, telah menepati keperluan sistem teknologi membran.

Projek ini merangkumi pembinaan sebuah loji dengan komponen sistem yang berasaskan teknologi membran untuk menapis air laut melalui proses penyahgaraman sehingga menghasilkan air tawar bersih untuk kegunaan harian penduduk. Loji tersebut merupakan yang pertama seumpamanya dibina di Malaysia berskala besar dan bakal menjadi tumpuan pelbagai pihak terhadap tahap keberkesanan dan impaknya kepada komuniti.  Ia dijangka mampu menyediakan sumber bekalan air bersih kepada lebih 3,300 penduduk sekitar kawasan tersebut.

Kesan jangka panjang kepada perubahan sosio ekonomi

Ketiga-tiga lokasi projek menyaksikan potensi tinggi bagi setiap lokasi untuk terus dibangunkan dan diremajakan kembali. Melihat kepada nilai tinggi ini, UMT akan terus menerus menjalankan kajian lanjut dan pemerhatian dari aspek perubahan sosio ekonomi, pembangunan kawasan dan analisa kitar hidup yang akan dipengaruhi kesan daripada adanya projek-projek translasional ini.  Projek-projek ini akan menjadi nukleus kepada pembangunan kawasan sekitar Jajahan Bachok, Setiu dan Besut yang kaya dengan pelbagai biodiversiti selain merupakan lokasi tarikan kerana kedudukannya yang unik di tepi laut dan muara sungai dengan pemandangan landskap tersusun, yang acap kali menjadi tumpuan pelancong tempatan mahupun luar negara.

Sokongan dan kerjasama pelbagai pihak

Faktor kejayaan Penyelidikan Translasional ini banyak dipengaruhi oleh sokongan dan kerjasama erat antara penyelidik dan komuniti yang terlibat. Sejak pelaksanaannya, pelbagai pihak termasuk agensi kerajaan, pihak berkuasa tempatan dan pemimpin setempat telah tampil memberikan sokongan jitu termasuk bantuan teknikal bagi memastikan ia berjalan lancar.  Penyelidikan Translasional bukan sahaja menjadi penyelesaian jangka pendek kepada komuniti, malah lebih daripada itu, ia menjadi pencetus kepada perubahan secara langsung sosio ekonomi penduduknya dan memastikan pemindahan ilmu atau teknologi yang dikuasai oleh penyelidik ulung di universiti awam dapat dilakukan melalui konsep inovasi sosial. Peranan yang dimainkan oleh para penyelidik yang terlibat wajar dihargai dan disokong dengan penuh tanggungjawab oleh masyarakat.

UMT menyambut baik hasrat KPT yang memperkenalkan Penyelidikan Translasional yang memberikan impak dan manfaat kepada kerajaan, akademia, industri dan komuniti dan kelak, akan membuka satu lagi lembaran baharu terhadap komitmen kerajaan dalam memastikan kesejahteraan rakyat terus diutamakan dengan mengambil manfaat daripada perkembangan teknologi dan kepakaran tempatan.

ARKIB 2018

PENYELIDIK UMT DIIKTIRAF SIIF’18, KOREA
UMT MONSOON BEACH CHALLENGE 2018 ERATKAN SEMANGAT PERPADUAN DAN KESUKANAN
24 PELAJAR DILANTIK BARISAN MPP UMT SESI 2018/2019
TAF BUKA PENGALAMAN KERJA PERAKAUNAN SEBENAR DI UMT
UMT TINGKAT PENDAPATAN USAHAWANTANI MELALUI PROGRAM PEMINDAHAN ILMU
KHIDMAT AHLI AKADEMI PILIHANRAYA (APR), SURUHANJAYA PILIHANRAYA UNTUK PRK UMT SESI 2018/2019
UMT RAIKAN MAJLIS KONVOKESYEN KALI KE-16 TAHUN 2018
ISTANA TERENGGANU BERKENAN LANCAR BUKU BEAUTIFUL TERENGGANU DAN PAMERAN MANUSKRIP AL-QURAN EMAS
DELIGASI MISI KEMANUSIAAN UMT RAWAT TRAUMA PENDUDUK PALU
PENGANJURAN TOMSY2018 RUNGKAI ISU PERUBAHAN IKLIM DAN KELAUTAN
POD 2018 BUKA RUANG DEKATI KOMUNITI, KEMPEN BUDAYA MEMBACA
UMT TINGKAT KEYAKINAN DIRI BELIA OKU MELALUI SELAM SKUBA
UMT DEKATI MASYARAKAT MELALUI KLK
PELANTIKAN YBHG. TAN SRI DATO’ HALIM BIN MOHAMMAD SEBAGAI PENGERUSI LEMBAGA PENGARAH UNIVERSITI (LPU) UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT) YANG BAHARU
UMT ZAHIRKAN SOKONGAN KEPADA PENGHIDAP KANSER PAYUDARA MELALUI WALKATHON
UMT DAN UiTM ERAT KERJASAMA STRATEGIK MELALUI ezSNAP
UMT PERKASA BIDANG PENYELIDIKAN BERSAMA UEA
COLOUR RUN UMT ERAT SEMANGAT PERPADUAN DAN PROMOSI GAYA HIDUP SIHAT
UMT ANJUR PERSIDANGAN KAJI KAEDAH TANGANI KEPUPUSAN SPESIS TERANCAM
PENINGKATAN 3.8% PERMOHONAN KE UMT MEMPERLIHAT KEUNGGULAN KUALITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
UMT LANCAR CAKNA KESIHATAN SOSIAL DAN KLINIK KEKAL SIHAT
UMT Lancar Kempen Kibar Jalur Gemilang
Hari Raya Korban?
UMT SEBAR KEPENTINGAN FUNGSI KULAT
KONTINJEN UMT TEMPAT KETIGA SUKUM 2018
INOVASI UMT JADIKAN KELULUT EJEN PENDEBUNGAAN MELON MANIS TERENGGANU
UMT, UBH JALIN KERJASAMA SERANTAU BIDANG PERIKANAN DAN MARITIM
UMT Diiktiraf Pensijilan ISO 9001:2015
PROFESIONAL BIDANG SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN DAN AGROTEKNOLOGI BERGANDINGAN DALAM IFOSAC 2018
UMT TINGKATKAN HASIL TUAIAN USAHAWANTANI MELALUI PRODUK BAJA BIOWALIT
UMT BUKUKAN WARISAN TASIK KENYIR
KOLABORASI PELAYARAN SAINTIFIK UMT DAN STATE OCEANIC ADMINISTRATION, CHINA
UMT Tuan Rumah Karnival STEM 2018
Kuda Laut UMT Tambah Rezeki Komuniti Besut
UMT Wakili Malaysia ke California
Atlet Taekwondo UMT Raih Dua Gangsa Sempena MASUM
UMT, CME Bincang Jalin Kerjasama Fokus Pembangunan Sumber Manusia
UMT Semai Minat Sains Marin Kepada 138 Pelajar SBP
RHB Islamic Endowed Scholar In Finance di UMT
RAYA SAMA-SAMA, KONGSI JUADAH RAYA UMT
UMT Tandatangani MoU dengan MIMOS Sempena IFunS2018
MENJELANG SATU SYAWAL
Kunjungan Muhibah Erat Kerjasama UMT dan Media
Beramal Sambil Derma Darah
MPP, MUTIARA UMT Meriahkan Sambutan Raya Insan Tidak Bernasib Baik
UMT dan CCM Polymers Sdn Bhd Jalin Kolaborasi Penyelidikan Industri Yang Mapan
UMT dan BERKAT Raikan Iftar Bersama Pelajar
UMT Sedia Dua Bas Baharu Bagi Merancakkan Aktiviti Pelajar
Ramadan 1439H@UMT
UMT Rangkul Pingat Perak Sempena Belt and Road University General Education Forum, Innovation and Entrepreneurship Competition di Tongren University, China
UMT Pamer Lebih 2000 Hasil Penyelidikan, Lapan Terbaik
Piala Naib Canselor UMT milik Sekolah Sultan Alam Shah
UMT Terima Dana Penyelidikan Hampir RM 3.1 juta
Anugerah Buku Negara iktiraf 3 buku terbitan UMT
UMT terima Anugerah Makalah Jurnal (kategori Sains Teknologi dan Perubatan) sempena Majlis Anugerah MAPIM-KPT 2017
Anugerah Setia Bakti UMT hargai khidmat 151 warga UMT
UMT Perkasa Semangat Kesukarelawanan Pelajar Menerusi Platform KPT4U Besut
UMT Naib Johan MyAgrosis Cup Sempena CESF’2018
UMT Bolot 30 Pingat Emas sempena MPI 2018
KPTN 2018 UMT Meriah!
MAM2018 Rai Warga Media Seluruh Malaysia, Angkat Penulisan Terbaik
STEM PLUS UMT Diangkat Dalam Mentor Mentee Award Peringkat Kebangsaan
Aspirasi Membara Naib Canselor UMT Menempuh Cabaran 2018
Tanah Bencah Setiu, Khazanah Alam dan Budaya
Penyelidikan Translasional UMT, "Universiti Selidik, Rakyat Sejahtera"
"Floating Breakwater" bakal manfaat komuniti nelayan Mengabang Telipot
MoU UMT & WWF-Malaysia Tanda Pengukuhan Kerjasama Usaha Konservasi Biodiversiti & Pembangunan Mapan
2018; UMT terus Sohor!

ARKIB 2017

UMT Bolot Tiga Anugerah di SIIF 2017
Program “V-CARE, V-CONCERN FREE MARKET FOR NEEDY”
9 Sekawan Pegawai UMT Terima Ijazah Sarjana
Mahasiswa UMT Sumbang Bakti Bersama Komuniti Kg. Pantai Senok
MyREN-X Inisiatif Kerajaan Perkasa Pendidikan Masa Hadapan
PECIPTA 2017; Manifestasi Konsep Translasional
Majlis Anugerah Tahunan 2017 UMT Meriah!
STUDIO AL-QURAN ULUL ALBAB; PERTAMA DI BUMI ULUL ALBAB, BESUT
UMT & CTI-CFF Rungkai Potensi Terumbu Karang Buatan
Selamat Datang Pelajar Baharu UMT Sesi 2017/2018
“NEGARAKU SEHATI SEJIWA” Diterjemah Warga UMT Melalui Hari Keluarga Merdeka UMT
KONVENSYEN PEMIMPIN MAHASISWA KEBANGSAAN 2017 ‘MAHASISWA KE ARAH TN50 – MELAHIRKAN GENERASI WASATIYYAH’
Pameran Antarabangsa "Rahsia Ikan Lut sinar"
Komitmen UMT pada komuniti Setiu melalui Penyelidikan Translasional UMT
GLOBAL TOURISM CONFERENCE 2017 PEMANGKIN EKONOMI GLOBAL
SATREPS - COSMOS RESEARCH LABORATORY
Syawal 1438H dirai meriah
Ramadan Membawa Rahmat kepada Pelajar Baharu UMT
Ramadan Bulan Penuh Rahmat dan Keampunan
Karnival WOW 2017 UMT Meriah di Teluk Ketapang
Sambutan World Ocean Week 2017 Lebih Meriah
UMT menang besar dalam Anugerah Buku Negara 2017
UMT Giat Usaha Lindungi Hidupan Marin
UMT menang besar dalam Majlis Anugerah Tokoh Siswa 2016
‘Young Motivator Competition’ (U-Mac) bentuk keyakinan berkomunikasi pelajar UMT
Felicitaciones (Tahniah)!
Keunikan UMT Tarik Perhatian Pengunjung LIMA '17
EMAC UMT Anjur Balloon X Charity Run Kumpul Dana bagi Misi Kemanusiaan Kemboja-Vietnam (MISI K)
Majlis Apresiasi Media 2017 tanda penghargaan UMT kepada Pengamal Media Tempatan
UMT Fokus Penyelidikan Translational untuk Manfaat Komuniti, Negara dan Global
UMT Lancar Program 2u2i Sarjana Muda Perakaunan dan Tandatangan Perjanjian Bersama ACCA
ICTLHE 2017 temukan UMT dan UniSZA demi Kesepunyaan dan Keserakanaan
UMT Sailing Team sertai 15th Royal Langkawi International Regatta 2017
UMT & Celcom Axiata Berhad Bekerjasama Sampaikan Misi Bantuan Banjir
UMT Vice-Chancellor Received Honorary Awards from Swansea University
Prof Dr Nora aini Pendaftar UMT baharu

ARKIB 2016

UMT tuan rumah Mesyuarat Tahunan TROPIMUNDO Steering Board (STEB) Committee Meeting dan Selection New Intake Meeting 2016
UMT anjur Go Green Ride 2016 bersama KPT dan Terengganu Pro-Asia Cycling Team (TSG)
UMT raih anugerah sempena Anugerah Buku Negara 2016
UMT Anjur UMTAS ke-13
PISM UMT Anjur Kem Bijak Aulad 2016
UMT Terima TNC HEPA yang Baharu
Ilmu Pengetahuan & Pengalaman dari Pensyarah Bekalan & Inspirasi Graduan UMT
Suami Isteri Terima Ijazah Sarjana Serentak Sempena Majlis Konvokesyen UMT ke-14
Majlis Konvokesyen ke-14 UMT rai 2806 Graduan
SAMBUTAN MAJLIS KONVOKESYEN KE-14 SEMAKIN TERASA!
Para Saintis & Jurutera Bertemu di UMT Ungkai Isu Kelautan, Aeroangkasa & Mekanikal
Komuniti Inovatif Tema Utama ICSED 2016 Universiti Malaysia Terengganu
Diversiti UMT Diserikan dengan UMT Colour Run
Investment Policy Statement (IPS) Universiti Malaysia Terengganu Dilancarkan
Tanah Bencah Setiu Bakal Taman Negeri Terengganu Pertama
Ekosistem Bakau Khazanah Alam
Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) UMT Sesi 2016/2017 Berjalan Lancar
Program Jelajah Forum dan Ekspo MAMPAN 2016 Kuala Terengganu (JFEM16KT)
UMT Tawarkan 2,485 Tempat bagi Ijazah Sarjana Muda
Wakil Pelajar PPSMS dan PPSA Menang Tesis Terbaik
Kemenangan Besar UMT - Pertandingan NRIC & CoRIC 2016 USM
Pelajar PPPSE & PPIMG UMT Menang Anugerah di Global Youth Leaders Travel & Learning Camp (GYLTLC) 2016
Majlis Raya UMT Rai Anak Yatim & Warga UMT
Raikan Lebaran Kemeriahan Dikongsi
Program Cakna Asnaf UMT Bantu 600 Fakir Miskin
3000 Hadiri Majlis Berbuka Puasa Perdana UMT
Ahlan Wa Sahlan Ya Ramadhan – Ganjaran Memberi
Mengingati Hari Lautan Sedunia
Diploma Perikanan UMT Terima 4992 Permohonan Kemasukan Belajar
UMT Giat Jalankan Program Kesedaran Marin
PM Rasmi Sambutan Minggu Lautan Sedunia di Universiti Malaysia Terengganu
UMT Menang 13 Pingat di Pameran 27th International Invention & Innovation Exhibition (ITEX 2016)
Siti Maya Simbol Penyelidikan UMT di Tasik Kenyir
Penyelidikan Pensyarah UMT diiktiraf Nature Publishing Group

ARKIB 2015

Teaching Accountancy Firm Pertama Di Malaysia Dan Pertama Di Dunia
Fatwa Pembunuhan Haram Binatang Liar Adalah Haram - Tahniah Institut Penyelidikan Kenyir (IPK)
BoG-pNA, Mengesan Wabak Cirit-Birit & Demam Kepialu Meraih Emas di PECIPTA’15
Pelancaran Buku
Majlis Konvokesyen kali ke-13, Universiti Malaysia Terengganu
Keputusan Rasmi Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) UMT Sesi 2015/2016
Jelajah Kayak Merdeka Sungai Terengganu
Pendaftaran Pelajar Baharu UMT Sesi 2015/2016
Pingat Emas untuk Tenis Campuran Hadiah Bermakna Buat UMT
Projek Inovasi Penampal Luka & Penyelesaian Masalah Sistem Penghadaman Manusia Telah Merangkul Emas
Kumpulan CUBE Merintis Kecemerlangan Inovasi Pengurusan
7 Negara Bersatu Demi Ekosistem Sejagat
Rahmat Seluas Lautan, UMT Cakna Komuniti Jejak Asnaf & Ziarah Fakir Miskin
Marhaban Ya Ramadhan
Penyelidik UMT Mendapat Pengiktiraran Sempena ITEX’15
Naib Canselor Wanita Pertama UMT
Bina Kerjaya dalam Bidang Kelautan
Mencapai Kecemerlangan, Mencari Keunggulan
Fokus untuk Tarik Pelajar Cemerlang
Unggul, Cemerlang & Dihormati
Khazanah Lautan Jadi Fokus Penyelidikan
RV Discovery : Ikon & Aset Penyelidikan Kebanggaan UMT

ARKIB 2014

MISI BANTUAN BENCANA UMT
Pusat Pembelajaran Digital Sultanah Nur Zahirah
Konvokesyen ke-12 Universiti Malaysia Terengganu
Molekul Tunggal: ‘Wira belakang tabir’
Hijrah itu Satu Permulaan
Pesta Cahaya Deepavali
Aidiladha, Kisah Pengorbanan Sebenar
2380 Pelajar Baru, 6003 Pelajar Lama Mulai Mendaftar
Di Sini Lahirnya Sebuah Cinta
Institut Penyelidikan Kenyir
Salam Aidilfitri 1435
FASTABIQUL KHAIRAT
World Ocean Week 2014
Minggu Jalinan Mesra 2014