Ahli Senat UMT (2018)


 

Pengerusi:

 

Prof. Dato’ Dr. Nor Aieni binti Haji Mokhtar
Naib Canselor

 

 

Ahli:

 

Prof. Ir. Dr. Noor Azuan Abu Osman
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

 

Prof. Dr. Mazlan bin Abd Ghaffar 
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

 

Prof. Madya Dr. Che Mohd Ruzaidi bin Ghazali 
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

 

Prof. Dr. Fauziah binti Haji Abu Hasan
Penolong Naib Canselor (Hal Ehwal Korporat dan Jaringan Industri)

 

Prof. Dato’ Dr. Aziz bin Deraman
Dekan, Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan

 

Prof. Dr. Hamdan bin Suhaimi
Dekan, Pusat Pengajian Sains Asas

 

Prof. Dr. Najiah binti Musa
Dekan, Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur

 

Prof. Dr. Ir. Ahmad bin Jusoh
Dekan, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan

 

Prof. Madya Dr. Marinah binti Mohd Ariffin
Dekan, Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran

 

Prof. Dr. Mohd Shaladdin bin Muda
Dekan, Pusat Pengajian Perniagaan dan Pengurusan Maritim

 

Prof. Madya Dr. Amiza binti Mat Amin
Dekan, Pusat Pengajian Sains dan Teknologi Makanan

 

Prof. Dr. Asyraf bin Haji Abd. Rahman
Dekan, Pusat Pendidikan Asas dan Liberal

 

Prof. Madya Dr. Suriyani binti Muhamad
Dekan, Pusat Pengajian Pembangunan Sosial dan Ekonomi

 

Prof. Madya Dr. Aidy @  Mohamed Shawal bin M Muslim
Pengarah, Institut Osenografi dan Sekitaran

 

Prof. Dr. Abol Munafi bin Ambok Bolong
Pengarah, Institut Akuakultur Tropika

 

Prof. Dr. Tengku Sifzizul bin Tengku Muhammad
Pengarah, Institut Bioteknologi Marin

 

Prof. Dato' Dr. Mohd Tajuddin Abdullah
Pengarah, Institut Penyelidikan Kenyir


 

Profesor yang Dilantik:

 

Prof. Emeritus Dr. Mohd Azmi bin Ambak
Profesor, Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur

 

Prof. Emeritus Dr. Noor Azhar bin Mohamed Shazili
Profesor, Institut Oseanografi dan Sekitaran

 

Prof. Emeritus Dr. Faizah binti Shahrom
Profesor, Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur

 

Prof. Dr. Othman bin Haji Ross
Profesor, Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran

 

Prof. Dr. Abd Wahab bin A Rahman
Profesor, Pusat Pengajian Sains dan Teknologi Makanan

 

Prof. Dr. Sayed Mohd Zain bin S. Hasan
Profesor, Pusat Pengajian Sains dan Teknologi Makanan

 

Prof. Dr. Nakisah binti Mat Amin
Profesor, Pusat Pengajian Sains Asas

 

Prof. Dr. Wan Mohd Norsani bin Wan Nik
Profesor, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan

 

Prof. Dr. Wan Izatul Asma binti Wan Talaat
Profesor, Institut Oseanografi dan Sekitaran

 

Prof. Dr. Rosnan bin Yaacob
Profesor, Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran

 

Prof. Dr. Muhammad Ikhwanuddin bin Abdullah
Profesor, Institut Akuakultur Tropika

 

Prof. Dr. Norhayati binti Mohd Tahir
Profesor, Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran

 

Prof. Dr. Mohd Effendy bin Abd Wahid
Profesor, Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur

 

Prof. Dr. Anuar bin Hassan
Profesor, Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur

 

Prof. Dr. Fadzilah @ Adibah binti Abd Majid
Profesor, Institut Bioteknologi Marin

 

Prof. Dr. Ghazali bin Sulong
Profesor, Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan


Ahli Yang Diko-opt

 

Prof. Dato’ Dr. Saharuddin bin Abdul Hamid
Pengarah, Pusat Pengurusan Siswazah

 

Prof. Dr. Mohd Lazim bin Abdullah
Pengarah, Pusat Perancangan, Pembangunan dan Kualiti Akademik

 

Prof. Madya Dr. Hii Yii Siang
Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi

 

 


Ahli Ex-Officio:

 

Puan Zahara binti Kedri
Bendahari

 

En. Abu Hassan bin Ghazali
Ketua Pustakawan

 

Dr. Fahirah Syaliza Mokhtar
Penasihat Undang-Undang

 

 

 

Setiausaha:

 

Prof. Dr. Nora’aini binti Haji Ali
Pendaftar

 

 

Ahli Senat UMT (2018)


 

Pengerusi:

 

Prof. Dato’ Dr. Nor Aieni binti Haji Mokhtar
Naib Canselor

 

 

Ahli:

 

Prof. Ir. Dr. Noor Azuan Abu Osman
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

 

Prof. Dr. Mazlan bin Abd Ghaffar 
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

 

Prof. Madya Dr. Che Mohd Ruzaidi bin Ghazali 
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

 

Prof. Dr. Fauziah binti Haji Abu Hasan
Penolong Naib Canselor (Hal Ehwal Korporat dan Jaringan Industri)

 

Prof. Dato’ Dr. Aziz bin Deraman
Dekan, Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan

 

Prof. Dr. Hamdan bin Suhaimi
Dekan, Pusat Pengajian Sains Asas

 

Prof. Dr. Najiah binti Musa
Dekan, Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur

 

Prof. Dr. Ir. Ahmad bin Jusoh
Dekan, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan

 

Prof. Madya Dr. Marinah binti Mohd Ariffin
Dekan, Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran

 

Prof. Dr. Mohd Shaladdin bin Muda
Dekan, Pusat Pengajian Perniagaan dan Pengurusan Maritim

 

Prof. Madya Dr. Amiza binti Mat Amin
Dekan, Pusat Pengajian Sains dan Teknologi Makanan

 

Prof. Dr. Asyraf bin Haji Abd. Rahman
Dekan, Pusat Pendidikan Asas dan Liberal

 

Prof. Madya Dr. Suriyani binti Muhamad
Dekan, Pusat Pengajian Pembangunan Sosial dan Ekonomi

 

Prof. Madya Dr. Aidy @  Mohamed Shawal bin M Muslim
Pengarah, Institut Osenografi dan Sekitaran

 

Prof. Dr. Abol Munafi bin Ambok Bolong
Pengarah, Institut Akuakultur Tropika

 

Prof. Dr. Tengku Sifzizul bin Tengku Muhammad
Pengarah, Institut Bioteknologi Marin

 

Prof. Dato' Dr. Mohd Tajuddin Abdullah
Pengarah, Institut Penyelidikan Kenyir


 

Profesor yang Dilantik:

 

Prof. Emeritus Dr. Mohd Azmi bin Ambak
Profesor, Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur

 

Prof. Emeritus Dr. Noor Azhar bin Mohamed Shazili
Profesor, Institut Oseanografi dan Sekitaran

 

Prof. Emeritus Dr. Faizah binti Shahrom
Profesor, Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur

 

Prof. Dr. Othman bin Haji Ross
Profesor, Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran

 

Prof. Dr. Abd Wahab bin A Rahman
Profesor, Pusat Pengajian Sains dan Teknologi Makanan

 

Prof. Dr. Sayed Mohd Zain bin S. Hasan
Profesor, Pusat Pengajian Sains dan Teknologi Makanan

 

Prof. Dr. Nakisah binti Mat Amin
Profesor, Pusat Pengajian Sains Asas

 

Prof. Dr. Wan Mohd Norsani bin Wan Nik
Profesor, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan

 

Prof. Dr. Wan Izatul Asma binti Wan Talaat
Profesor, Institut Oseanografi dan Sekitaran

 

Prof. Dr. Rosnan bin Yaacob
Profesor, Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran

 

Prof. Dr. Muhammad Ikhwanuddin bin Abdullah
Profesor, Institut Akuakultur Tropika

 

Prof. Dr. Norhayati binti Mohd Tahir
Profesor, Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran

 

Prof. Dr. Mohd Effendy bin Abd Wahid
Profesor, Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur

 

Prof. Dr. Anuar bin Hassan
Profesor, Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur

 

Prof. Dr. Fadzilah @ Adibah binti Abd Majid
Profesor, Institut Bioteknologi Marin

 

Prof. Dr. Ghazali bin Sulong
Profesor, Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan


Ahli Yang Diko-opt

 

Prof. Dato’ Dr. Saharuddin bin Abdul Hamid
Pengarah, Pusat Pengurusan Siswazah

 

Prof. Dr. Mohd Lazim bin Abdullah
Pengarah, Pusat Perancangan, Pembangunan dan Kualiti Akademik

 

Prof. Madya Dr. Hii Yii Siang
Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi

 

 


Ahli Ex-Officio:

 

Puan Zahara binti Kedri
Bendahari

 

En. Abu Hassan bin Ghazali
Ketua Pustakawan

 

Dr. Fahirah Syaliza Mokhtar
Penasihat Undang-Undang

 

 

 

Setiausaha:

 

Prof. Dr. Nora’aini binti Haji Ali
Pendaftar